Narzędzia:
Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

  • okręg wyborczy nr 49, Radom
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawkarczewski.pl

Senator VI, VII, VIII, IX i X kadencji.

Wicemarszałek Senatu X kadencji - wybrany 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu. Odwołany 13 maja 2020 r. na 10. posiedzeniu.

Marszałek Senatu IX kadencji.

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji.

 

Urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie.

Jest absolwentem warszawskiego XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela. W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracował w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez wiele lat przewodniczył Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w tym mieście.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Grójeckiego. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. Od 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w Komitecie Politycznym i jest członkiem Komisji ds. Etyki. Był szefem sztabu wyborczego PiS w zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Biuro senatorskie
ul. Szeroka 12A/B, 26-420 Nowe Miasto Nad Pilicą, tel. 48 334 01 08
czynne:
poniedziałek 9.00-15.00
środa 13.00-17.00

Filia
ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha, tel. 48 334 01 08
czynne:
I. wtorek miesiąca 9.30-11.30

Filia:
Osiedle Polna 9, 05-600 Grójec, te. 48 334 01 08
 

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)