Narzędzia:
Henryk Górski

Henryk Górski

  • Zmarł 19.05.2014 r.
  • Okręg wyborczy nr 47
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.henrykgorski.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 9 lutego 1949 r. w Górkach Grubakach.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2000 r. – studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym tej uczelni.

Od 1965 r. pracuje we własnym gospodarstwie rolnym. W latach 1976–1977 był kierownikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Korytnicy, a w okresie 1981–1982 – nauczycielem w Górkach Grubakach.

W latach 1990–2005 był wójtem gminy Korytnica, a w latach 1994–2002 sprawował mandat radnego Rady Gminy Korytnica.

  Byłczłonkiem NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należał do Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Radzie Politycznej tej partii.
  Był żonaty, miał troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 47 – powiaty: garwoliński, miński i węgrowski.

 

Zespoły parlamentarne