Narzędzia:
Aleksander Pociej

Aleksander Pociej

  • Okręg wyborczy nr 45
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://aleksanderpociej.pl

Urodził się 7 lutego 1965 r. w Warszawie.

W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. odbył studia podyplomowe na Dess Droit International du Commerce na Universite de Paris X Nanterre. W 1995 r. ukończył aplikację adwokacką.

W latach 1989–92 pracował w kancelariach adwokackich w Paryżu i Nowym Jorku. Od 1992 do 1995 r. był aplikantem adwokackim w Kancelarii Adwokackiej Lawyer Service w Warszawie. W okresie 1995–96 pełnił funkcję doradcy prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Od 1996 do 2011 r. był adwokatem i partnerem zarządzającym w Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy.

W Senacie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Bezpartyjny.