Narzędzia:
Aleksander Pociej

Aleksander Pociej

  • okręg wyborczy nr 45, Warszawa
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://aleksanderpociej.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 7 lutego 1965 r. w Warszawie.

W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. odbył studia podyplomowe Dess Droit International du Commerce na Université de Paris X Nanterre. W 1995 r. ukończył aplikację adwokacką.

W latach 1989–92 pracował w kancelariach adwokackich w Paryżu i Nowym Jorku. Od 1992 do 1995 r. był aplikantem adwokackim w Kancelarii Adwokackiej Lawyer Service w Warszawie. Od 1995 do 2011 r. był wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy.

W Senacie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,- członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej.

Biuro senatorskie
ul. Flory 7/6, 00-586 Warszawa, tel. 22 820 77 96
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Korekta sprawozdania za 2019 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)