Narzędzia:
Marek Borowski

Marek Borowski

  • Okręg wyborczy nr 42
  • Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.borowski.pl

Marszałek Sejmu IV kadencji, wicemarszałek Sejmu II i III kadencji

Poseł I i VI kadencji

 

Urodził się 4 stycznia 1946 r. w Warszawie.

W 1968 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.

W latach 1968–82 pracował w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie, zajmował stanowiska od sprzedawcy do zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W okresie 1982–91 był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, a następnie wiceministrem w tym resorcie. W latach 1993–94 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Od 1995 do 1996 r. zajmował stanowisko szefa Urzędu Rady Ministrów.

Jest członkiem Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz członkiem honorowym Bractwa Kawalerów Gutenberga i Rotary Club.

W latach 2006–07 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Sejmie I kadencji pracował w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji ds. Układu Europejskiego. W II kadencji zasiadał w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Przekształceń Własnościowych oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w VI kadencji – Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W Senacie VIII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej.

Bezpartyjny.