Narzędzia:
Marek Martynowski

Marek Martynowski

  • okręg wyborczy nr 38, Płock
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.marekmartynowski.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 2 sierpnia 1970 r. w Płocku.

W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W latach 1994-2002 był pracownikiem banku. Później był zastępcą dyrektora w płockim WORD, a w latach 2006-2007 - doradcą zarządu przy Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych w Płocku. W latach 2008-10 pracował w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

W latach 2006-11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2007 r. pełnił funkcję wicewojewody mazowieckiego.

Sekretarz Senatu VIII kadencji.

Jest członkiem założycielem Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz członkiem Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- członkiem Komisji Ustawodawczej.

 

Jest wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PIS, szefem senackiej części Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Biuro senatorskie
Pl. Stary Rynek 5 lok. 5, 09-400 Płock, tel. 24 262 74 41, 513 084 604   

czynne:

poniedziałek - piątek  10.00 - 16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2019 r.

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Korekta sprawozdania za 2021 r.