Narzędzia:
Stanisław Kogut

Stanisław Kogut

  • zmarł 18.10.2020 r.
  • Okręg wyborczy nr 37
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawkogut.pl

Urodził się 29 października 1953 r. w Białej Niżnej. Zmarł 18.10.2020 r.

Jest absolwentem średniego studium zawodowego o profilu mechanicznym.

Od 1974 r. pracuje w Polskich Kolejach Państwowych. Do czasu rozwinięcia działalności związkowej był naczelnikiem Sekcji Naprawy Wagonów w Stróżach, należącej do Zakładu Taboru w Nowym Sączu.

W latach 1990–98 sprawował mandat radnego Rady Gminy Grybów. W okresie 1998–2005 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 2002 r. – jego wiceprzewodniczącym.

Zainicjował powołanie w 1998 r. Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Obecnie społecznie pełni funkcję prezesa jej zarządu, a także zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Jest też wiceprezesem zarządu Kolejowego Klubu Sportowego Kolejarz Stróże.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–92 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” węzła PKP Stróże. W latach 1992–98 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy tego związku w Krakowie, a następnie, do 2005 r., był przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie. W okresie 2000–05, z ramienia pracowników, zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP w Warszawie.

W Senacie VI, VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. W VI i VII kadencji był też członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w VIII kadencji – członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Należał do Prawa i Sprawiedliwości.