Narzędzia:
Rafał Ślusarz

Rafał Ślusarz

  • Okręg wyborczy nr 1
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.rafalslusarz.com

Urodził się 19 marca 1962 r. w Lublinie.
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie. W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1992 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a w 1995 r. – specjalizację I stopnia z psychiatrii.
Od 1987 nieprzerwanie pracuje w szpitalu w Gryfowie Śląskim kolejno jako stażysta, asystent, zastępca ordynatora i lekarz naczelny. Pracował jako lekarz orzecznik i biegły sądowy. W 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia) w Lwówku Śląskim.
Od do 1994 do 1998 r. był radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i delegatem do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego. W latach 1998–2005 i 2010–15 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Lwóweckiego, której przewodniczył od 1998 do 2002 r.
Jest autorem publikacji na tematy społeczne i etyczne, pomysłodawcą i fundatorem konkursu dla młodzieży licealnej „Polskie prawa do Śląska”. Zasiada w Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.
Był założycielem NSZZ „Solidarność” w szpitalu w Gryfowie Śląskim.
W Senacie VI kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej i Komisji Zdrowia.
W latach 1996–2001 był członkiem Unii Polityki Realnej. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.
Jest żonaty, ma czworo dzieci.