Narzędzia:
Rafał Ślusarz

Rafał Ślusarz

  • okręg wyborczy nr 1, Legnica
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.rafalslusarz.com

Senator VI, IX i X kadencji.

 

Urodził się 19 marca 1962 r. w Lublinie.

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie. W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1992 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a w 1995 r. - specjalizację I stopnia z psychiatrii.

Od 1987 nieprzerwanie pracuje w szpitalu w Gryfowie Śląskim kolejno jako stażysta, asystent, zastępca ordynatora i lekarz naczelny. Pracował jako lekarz orzecznik i biegły sądowy. W 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia) w Lwówku Śląskim.

Od do 1994 do 1998 r. był radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i delegatem do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego. W latach 1998-2005 i 2010-15 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Lwóweckiego, której przewodniczył od 1998 do 2002 r.

Jest autorem publikacji na tematy społeczne i etyczne, pomysłodawcą i fundatorem konkursu dla młodzieży licealnej „Polskie prawa do Śląska”.

Był założycielem NSZZ „Solidarność” w szpitalu w Gryfowie Śląskim.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej,

- członkiem Komisji Środowiska.
 

W latach 1996-2001 był członkiem Unii Polityki Realnej. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.


Biuro senatorskie
ul.Kolejowa 45, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 691 384 098
czynne:
poniedziałek-piątek 15.00-17.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)