Narzędzia:
Antoni Szymański

Antoni Szymański

  • Okręg wyborczy nr 66
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://antoniszymanski.senat.pl

Poseł na Sejm RP III kadencji 

Urodził się 13 czerwca 1952 r. w Zielonej Górze.

W 1977 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 37 lat wykonuje zawód rodzinnego kuratora sądowego, jest kuratorem specjalistą. W latach 2002–05 był zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Od 2008 do 2015 r. pełnił funkcję zastępcy kuratora okręgowego ds. rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W 1980 r. współtworzył związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, był członkiem komisji zakładowej. W latach 1980–81 zasiadał w Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”.

Prowadzi aktywnądziałalność w wielu organizacjach wspomagających rodzinę. Pełni m.in. funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 86 organizacji prorodzinnych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących polityki społecznej. Był współorganizatorem międzynarodowych kongresów: „O godność macierzyństwa” (1988 r.), „O godność ojcostwa” (1999 r.), „O godność dziecka” (2001 r.).

W latach 1994–96 był członkiem Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W 1994 r. współorganizował, a następnie przez 5 lat przewodniczył Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Województwa Gdańskiego.

W latach 2002–05 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W 2005 r. przewodniczył Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego. W 2008 r. został powołany na członka Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski.

W Sejmie III kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Komisji Rodziny. Był także członkiem Komisji Polityki Społecznej. W Senacie VI kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Odznaczony przez papieża Benedykta XVImedalem Pro Ecclesia et Pontifice.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma trzy córki.