Narzędzia:
Kazimierz Wiatr

Kazimierz Wiatr

  • Okręg wyborczy nr 35
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzwiatr.pl

Urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie.
W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. – doktora habilitowanego, a w 2002 r. – tytuł profesora.
Od 1980 r. pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowanych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet. Od 2006 r. przewodniczy Radzie Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny, a od 2008 r. programowi PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej), w ramach którego zbudowano największe w Polsce superkomputery, wielokrotnie plasujące się pośród 100 najszybszych komputerów świata.
Od 1980 r. jest związany z Tarnowem, gdzie prowadził prace badawczo-wdrożeniowe, dotyczące komputerowego sterowania linii technologicznych i robotów przemysłowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL. Dzięki jego staraniom do Tarnowa doprowadzono akademicką sieć internetową PIONIER o wielkiej przepustowości, której węzeł znajduje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zainicjował powstanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i ustanowienie nagrody Perły Tarnowa. Organizuje także konferencje „Tarnów i Nowoczesne Technologie”.
Jest specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami, systemów wieloprocesorowych, układów programowalnych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym w ramach grantów KBN, MNiSW, NCBiR i NCN. W swoim dorobku ma liczne książki naukowe, ponad 300 artykułów i referatów oraz ponad 30 wdrożeń. Jest też recenzentem w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Był związany z opozycją demokratyczną i niepodległościową. Od ponad 30 lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży. Był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r., w szczególności w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współorganizował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), a w latach 2004–06 pełnił funkcję przewodniczącego. Jest Kanclerzem Kapituły Krzyża Honorowego ZHR.
W swoim dorobku ma wiele artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży, jest współautorem „Raportu o sytuacji polskich rodzin” i „Programu polityki prorodzinnej państwa”.
Jest prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (The EuropeanOrganisation for Information and Microelectronics), IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE – ComputerSociety.
Za pracę niepodległościową został odznaczony w 1990 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Jest członkiem NSZZ „Solidarność”.
W Senacie VI, VII i VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W VI i VIII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a w VII kadencji – w Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Bezpartyjny.
Jest żonaty, ma troje dzieci i czworo wnucząt.