Narzędzia:
Kazimierz Wiatr

Kazimierz Wiatr

  • okręg wyborczy nr 35, Tarnów
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzwiatr.pl

Senator VI, VII, VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. - doktora habilitowanego, a w 2002 r. - tytuł profesora.

Od 1980 r. pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie jako profesor w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet. Od 2006 r. przewodniczy Radzie Konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny, a od 2008 r. programowi PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej), w ramach którego zbudowano największe w Polsce superkomputery, wielokrotnie plasujące się pośród 100 najszybszych komputerów świata.

Od 1980 r. jest związany z Tarnowem, gdzie prowadził prace badawczo-wdrożeniowe, dotyczące komputerowego sterowania linii technologicznych i robotów przemysłowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL. Dzięki jego staraniom do Tarnowa doprowadzono akademicką sieć internetową PIONIER o wielkiej przepustowości, której węzeł znajduje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zainicjował powstanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i ustanowienie nagrody Perły Tarnowa. Organizuje także konferencje „Tarnów i Nowoczesne Technologie”.

Jest specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami, systemów wieloprocesorowych, układów programowalnych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym w ramach grantów KBN, MNiSW, NCBiR i NCN. W swoim dorobku ma liczne książki naukowe, ponad 300 artykułów i referatów oraz ponad 30 wdrożeń. Jest też recenzentem w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Był związany z opozycją demokratyczną i niepodległościową. Od ponad 30 lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży. Był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r., w szczególności w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współorganizował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), a w latach 2004-06 pełnił funkcję jego przewodniczącego. Jest Kanclerzem Kapituły Krzyża Honorowego ZHR.

W swoim dorobku ma wiele artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży, jest współautorem „Raportu o sytuacji polskich rodzin” i „Programu polityki prorodzinnej państwa”.

Jest prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (The European Organisation for Information and Microelectronics), IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE - Computer Society.

Za pracę niepodległościową został odznaczony w 1990 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Od września 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”.

Jest żonaty, ma troje dzieci i pięcioro wnucząt.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

 

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Biuro senatorskie
ul. Krakowska 38/7, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 25 94
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Filie:
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 621 25 94
czynne: środa  11.00-14.00
Rynek 5, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 621 25 94
czynne: czwartek 16.00-18.00
Rybna 5/3, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 25 94
czynne: poniedziałek 13.00-15.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.