Narzędzia:
Maciej Klima

Maciej Klima

  • Okręg wyborczy nr 34
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.maciejklima.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 25 stycznia 1959 r. w Staniątkach.

W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1996 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych.

W latach 19881989 pracował w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie Pogórzu. W okresie 1991–1999 był zatrudniony w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1999–2005 – w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Obecnie jest lekarzem wolontariuszem w tym szpitalu. W 2005 r. był dyrektorem Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie.

W latach 20062007 pełnił funkcję wojewody małopolskiego.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego, a następnie przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiejoraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Członek Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego i Polsko-Kuwejckiej Grupy Parlamentarnej.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 34 – powiaty: bocheński, brzeski, proszowicki i wielicki.