Narzędzia:
Bogdan Klich

Bogdan Klich

  • Okręg wyborczy nr 33
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.klich.pl

Poseł IV kadencji

Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

 

Urodził się 8 maja 1960 r. w Krakowie.
W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, w 1987 r. – na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1995 r. – doktoranckie na tym wydziale.
Po ukończeniu studiów pracował jako lekarz w krakowskich szpitalach im. J. Rydygiera i J. Babińskiego. W latach 1990–92 kierował działem informacji w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie. W okresie 1993–99 był szefem Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji w Krakowie, przekształconego następnie w Instytut Studiów Strategicznych. W 1998 i 1999 r. był doradcą pełnomocnika rządu ds. negocjacji z Unią Europejską. W latach 1999–2000 pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej, a w okresie 2007–11 – ministra obrony narodowej. Jest wykładowcą w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1978 r. działał w opozycji demokratycznej, współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności. Był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie działaczem w jego strukturach podziemnych. W stanie wojennym internowano go w Załężu. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. był współzałożycielem i działaczem Ruchu „Wolność i Pokój”. Od 1988 do 1990 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego niezależnego czasopisma „Tumult”.
W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członkiem Komisji Obrony Narodowej. W Parlamencie Europejskim VI kadencji przewodniczył Komisji ds. Białorusi, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony. W Senacie VIII kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, był członkiem Komisji Obrony Narodowej.
Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Pracownicy i współpracownicy