Narzędzia:
Janusz Sepioł

Janusz Sepioł

  • Okręg wyborczy nr 32
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.sepiol.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 8 września 1955 r. w Gorlicach.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a w 1981 r. –historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1981–1990 pracował jako projektant w Biurze Rozwoju Krakowa. Dwukrotnie, w latach 1990–1995 i 1996–1997, pełnił funkcję dyrektora wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W 1994 r. był dyrektorem Biura Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, w 1996 r. –dyrektorem Departamentu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. W 2007 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa ds. kultury.

W latach 1999–2002 był wicemarszałkiem, a następnie, w okresie 2002–2006, marszałkiem województwa małopolskiego. Od 2002 do 2006 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Reprezentował Małopolskę w Komitecie Regionów w Brukseli oraz Zrzeszeniu Regionów Europy (ARE) w Strasburgu.

Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zasiada w też radach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jest członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Otrzymał wiele nagród resortowych za prace w dziedzinie planowania przestrzennego, posiada także odznaczenia zagraniczne.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełnił też funkcję zastępcy przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 32 – część obszaru miasta na prawach powiatu Krakowa: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII.