Narzędzia:
Margareta Budner

Margareta Budner

  • Okręg wyborczy nr 93
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.budnerwsenacie.pl

Urodziła się 11 czerwca 1975 r. w Koninie.

W 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2009 r. uzyskała specjalizację z chirurgii dziecięcej,  w 2014 r. – tytuł doktora nauk medycznych, a w 2016 r. specjalizację z chirurgii plastycznej.

W latach 2000–01 odbyła staż w Szpitalu Klinicznym w Gdańsku. Od 2001 do 2008 r. pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W latach 2003–04 odbyła staż specjalistyczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. dr. M. Michałowicza w Warszawie. W latach 2004–08, w ramach specjalizacji z chirurgii dziecięcej, była oddelegowana do Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od 2008 do 2015 r. pracowała jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2015 r. jest koordynatorem pododdziału dziecięcego we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, pracuje także w Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed w Babicach Nowych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

W Senacie VI kadencji była członkinią Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Zdrowia, pełniła także funkcję sekretarza Senatu.

Bezpartyjna.