Narzędzia:
Grzegorz Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

  • Okręg wyborczy nr 29
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:

Senator VII kadencji

Urodził się 25 sierpnia 1960 r. w Rawie Mazowieckiej.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2000 r. – studia podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej.

W latach 1976–1998 prowadził w Regnowie własne gospodarstwo rolne o profilu ogólnorolnym. Następnie, przez 4 lata, pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej.

W latach 1998–2006 był radnym i przewodniczącym Rady Gminy Regnów, a w okresie 2006–2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 29 – powiaty: opoczyński, rawski, skierniewicki i tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice.