Narzędzia:
Przemysław Błaszczyk

Przemysław Błaszczyk

  • okręg wyborczy nr 25, Sieradz
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.blaszczyk.senat.pl

Senator VII, VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 11 września 1977 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jest mgr. inż. zootechnikiem.

W roku 2018 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolniczo-hodowlane.

W latach 2006-07 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W VII i VIII kadencji pełnił funkcję sekretarza Senatu.

W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Żona Monika, syn Maksymilian.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro Senatorskie

Plac T. Kościuszki 11 pok. 12, 99-100 Łęczyca, tel. 24 721 40 05, 509 625 271
czynne:
poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.00
piątek 8.00-14.00

Filia
ul. Wyszyńskiego 11 p. 107,  99-300 Kutno, tel. 509-625-271

e-mail:

dni i godziny pracy:  w związku z sytuacją epidem. Filia biura pracuje w ograniczonym zakresie. Kontakt telefoniczny i mailowy.

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.
 

Pracownicy i współpracownicy