Narzędzia:
Ryszard Bonisławski

Ryszard Bonisławski

  • Okręg wyborczy nr 24
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.ryszardbonislawski.pl/

Urodził się 4 czerwca 1947 r. w Łodzi.

W 1971 r. ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1971–78 pracował w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a w okresie 1978–79 – w Zakładach „Anilana”. Od 1979 do 1992 r. był kierownikiem biura, a następnie prezesem ogniska w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi. Od 1992 r. zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w tym mieście. W latach 2009–11 był doradcą wojewody łódzkiego ds. dziedzictwa kulturowego. Od 1994 do 2011 r. prowadził cotygodniowy program w TVP Łódź „Filmowa encyklopedia Łodzi i regionu”. Jest autorem licznych publikacji dotyczących tej tematyki.

W latach 1999–2003 i 2010–11 pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, członkiem PTTK i Bractwa Piwnego.

W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Bezpartyjny.