Narzędzia:
Ryszard Bonisławski

Ryszard Bonisławski

  • Okręg wyborczy nr 24
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.ryszardbonislawski.pl/

Urodził się 4 czerwca 1947 r. w Łodzi.

W 1971 r. ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1971–1978 pracował w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a w okresie 1978–1979 – w Zakładach „Anilana”. Od 1979 do 1992 r. był kierownikiem biura, a następnie prezesem ogniska w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi. Od 1992 r. zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w tym mieście. W latach 2009–2011 był doradcą wojewody łódzkiego ds. dziedzictwa kulturowego. Od 1994 r. prowadzi cotygodniowy program w TVP Łódź „Filmowa encyklopedia Łodzi i regionu”. Jest autorem licznych publikacji dotyczących tej tematyki.

W latach 1999–2003 i 2010–2011 pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, członkiem PTTK i Bractwa Piwnego.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 24 – powiaty brzeziński i łódzki wschodni oraz część obszaru miasta na prawach powiatu Łódź: Osiedle Andrzejów, Osiedle Chojny, Osiedle Chojny – Dąbrowa, Osiedle Dolina Łódki, Osiedle Górniak, Osiedle Mileszki, Osiedle Nowosolna, Osiedle Nr 33, Osiedle Olechów – Janów, Osiedle Piastów – Kurak, Osiedle Rokicie, Osiedle Ruda, Osiedle Stary Widzew, Osiedle Stoki, Osiedle Widzew-Wschód, Osiedle Wiskitno, Osiedle Wzniesień Łódzkich, Osiedle Zarzew.