Narzędzia:
Jerzy Chróścikowski

Jerzy Chróścikowski

  • okręg wyborczy nr 19, Chełm
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://chroscikowski.senat.pl/

Senator IV, VI, VII, VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie.

Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 19741978 był górnikiem w kopalni węgla kamiennego „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. W okresie 19821988 pracował w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu, a w latach 19911997 w Urzędzie Gminy w Zamościu. Od 2001 do 2005 r. był pracownikiem Gospodarstwa Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie.

W 1981 r. zaangażował się w działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Zamościu. W 1991 r. został przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu. W latach 1992–2006 był sekretarzem Prezydium Rady Krajowej. W latach 2007–2016 przewodniczył NSZZ RI „Solidarność”. Od  2016 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego tego związku. W okresie 1995–2005, z ramienia NSZZ RI „Solidarność”, zasiadał w Radzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w latach 19982005 pełnił funkcję jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Był delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej I kadencji.

W latach 1990–1994 był radnym gminy Zamość, a w latach 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Zamość. W latach 200205 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, był także członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W Senacie VI kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W  VII,  VIII i IX kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest przewodniczącym rady fundacji „Kasa Nadziei”, fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Zamościu, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa-Gala. Zasiada w Radzie Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Od września 2013 do października 2015 roku był wiceprezydentem COPA (Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych).

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- członkiem Komisji Środowiska.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro senatorskie

Bazyliańska 3/16, 22-400 Zamość, tel. 84 638 42 52
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-15.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)