Narzędzia:
Józef Zając

Józef Zając

  • Okręg wyborczy nr 18
  • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jozefzajac.pl

Urodził się 14 marca 1947 r. w Potoku Stanach.
W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zdobywając tytuł magistra matematyki. W latach 1973‒76 był doktorantem, a od 1987 do 1995 r. – adiunktem w Instytucie Matematycznym PAN. W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a w 1994 r. – doktora habilitowanego. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1992 r. został docentem w Department of Mathematics University of Joensuu w Finlandii. Posiada doktoraty honoris causa ukraińskich uniwersytetów narodowych: Wschodnioeuropejskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem.
W latach 1976–87 wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie 1991–93 pracował jako associate professor na University of Joensuu w Finlandii i Hokkaido University w Osace, w Japonii. Od 1996 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1997‒98 był doradcą ds. informatyzacji i organizacji baz danych w Cementowni Chełm. Jako profesor nadzwyczajny wykładał m.in. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998‒2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999–2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005–06). W okresie 1999–2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Od 2001 r. sprawuje funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
Jest matematykiem, specjalistą z zakresu zastosowań analizy zespolonej i ekonomii matematycznej. W swoim dorobku ma ponad 110 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 2 podręczniki z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej. Jest recenzentem „Mathematical Reviews” – elektronicznej bazy i periodyku, publikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS).
Jest członkiem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Połączonej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Europejskiego Centrum Kształcenia OHP oraz Rady Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca”. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.
W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej.
Bezpartyjny.