Narzędzia:
Józef Zając

Józef Zając

  • Okręg wyborczy nr 18
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jozefzajac.pl

Urodził się 14 marca 1947 r. w Stanach Nowych.

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a w 1994 r. - doktora habilitowanego. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1992 r. został docentem w Department of Mathematics University of Joensuu w Finlandii.

W latach 1973-1976 był doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN. Pracował jako nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (1975-1976) i w szkole podstawowej w Hucie Józefów (1984-1985). W latach 1976-1987 wykładał na Uniwersytecie  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1987 do 1995 r. był adiunktem w Instytucie Matematycznym PAN. W okresie 1991-1993 r. pracował jako associate professor na University of Joensuu w Finlandii i Hokkaido University w Osace, w Japonii. Od 1997 do 1998 r. był doradcą ds. informatyki i organizacji baz danych w Cementowni Chełm. Jako profesor nadzwyczajny wykładał: w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998-2004), Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu (1999-2000), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu (1999-2001), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999-2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005-2006). W okresie 1999-2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Od 1996 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 2001 r. - rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Jest matematykiem, specjalistą z zakresu zastosowań analizy zespolonej i ekonomii matematycznej. W swoim dorobku ma ponad 90 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 2 podręczniki z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej. Jest recenzentem Mathematical Reviews, elektronicznej bazy i periodyku wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne.

Jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, członkiem Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także członkiem Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Należy do Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Janowie Lubelskim.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11 września 2014 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nadał senatorowi  Order Świętej, Równej Apostołom, Marii  Magdaleny, II stopnia.

Bezpartyjny.

Ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 18 - powiaty: chełmski, krasnostawski i włodawski oraz miasto na prawach powiatu Chełm.