Narzędzia:
Grzegorz Bierecki

Grzegorz Bierecki

  • Okręg wyborczy nr 17
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://bierecki.senat.pl

Urodził się 28 września 1963 r. w Gdyni.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1996 r. - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni.

Jest bankowcem. W latach 1992 - 2012 prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), od 8 października 2012 r. do 29 stycznia 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej KSKOK, a od 2008 r. jest prezesem SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu. Od 2010 r. pracuje też w SIN Sp. z o.o. w Sopocie. W latach 1989-1991 pełnił funkcję szefa biura Krajowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.

Zasiada w radach nadzorczych licznych spółek i fundacji. W latach 1990-2011 był prezesem Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach 2001-2013 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a od lipca 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego World Council of Credit Unions Inc. W Madison (USA). Od 1996 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. W latach 1998 - 2012 r. zasiadał w Zgromadzeniu Ogólnym Krajowej Rady Spółdzielczej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci

Okręg wyborczy nr 17 - powiaty: bialski, parczewski i radzyński oraz miasto na prawach powiatu Biała Podlaska.