Narzędzia:
Henryk Cioch

Henryk Cioch

  • Zmarł 20.12.2017 r.
  • Okręg wyborczy nr 16
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.henrykcioch.pl

Urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie, zmarł 20 grudnia 2017 r.


W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na tej samej uczelni, a w 1997 r. - doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2004 r. - profesora zwyczajnego. W 1978 r. ukończył aplikację sędziowską.


Jest nauczycielem akademickim. Od 1973 r. wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 1997 r. także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. W okresie 1992-1997 był właścicielem Biura Ekspertyz i Doradztwa Prawnego, od 1997 r. prowadzi kancelarię adwokacką.


W latach 2005-2006 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (Zespół do Opracowania Ustawy o Spółdzielni Europejskiej), a w okresie 2006-2007 - członkiem zespołu powołanego przez prezydenta RP do opracowania projektu ustawy - Prawo spółdzielcze.
Od 2006 do 2007 r. był przedstawicielem prezydenta RP i członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w 2006 r. - Komisji Nadzoru Ubezpieczeń       i Funduszy Emerytalnych. W 2010 r. wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.


Przewodniczy Radzie Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, a także radom Fundacji "Campus" w Stalowej Woli i Fundacji "Signum Temporis" w Pysznicy. Jest członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie.


Bezpartyjny.


Jest żonaty, ma dwoje dzieci.


Okręg wyborczy nr 16 - miasto na prawach powiatu Lublin.