Narzędzia:
Czesław Ryszka

Czesław Ryszka

  • Okręg wyborczy nr 75
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.ryszka.com

Poseł III kadencji

Urodził się 3 lipca 1946 r. w Lędzinach-Goławcu.

Ukończył studia na wydziałach: Teologicznym (1973 r.) i Humanistycznym (1974 r.) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1974–76 pracował w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1976 do 1982 r. był redaktorem tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach. W okresie 1983–93 kierował działem religijnym katowickiego tygodnika „Katolik”. W latach 1993–2013 pracował jako redaktor w ogólnopolskim tygodniku „Niedziela”.

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt książek o tematyce społeczno-religijnej, część została przetłumaczona i ukazała się za granicą. Wydał 6 książek poświęconych sprawom papieskim, m.in. monografię „Jan Paweł II Wielki”. Jest autorem trylogii jasnogórskiej: „Przeor Kordecki”, „Opowieść jasnogórska”, „Blizny”. Swojej pracy parlamentarnej poświęcił książki: „Prosto z Sejmu”, „Prosto i jasno z Senatu” i „Widziane z Senatu”.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji krajowej Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki.

W Sejmie III kadencji pracował w komisjach: Rodziny; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Kultury i Środków Przekazu oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji pracował w tych samych komisjach i w Komisji Środowiska. W VIII kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.