Narzędzia:
Czesław Ryszka

Czesław Ryszka

  • Okręg wyborczy nr 75
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI

Poseł III kadencji, senator VI i VII kadencji

Urodził się 3 lipca 1946 r. w Lędzinach-Goławcu.

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym, a w 1974 r. – na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1974–1976 pracował w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1976 do 1982 r. był redaktorem tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach. W okresie 1982–1993 kierował działem religijnym katowickiego tygodnika „Katolik”. W latach 1993–2012 pełnił funkcję redaktora tygodnika „Niedziela”, ukazującego się w Częstochowie.

Jest autorem 70 książek o tematyce społeczno-religijnej, część z nich została przetłumaczona i ukazała się za granicą. Wydał 6 książek poświęconych sprawom papieskim, w tym monografię „Jan Paweł II Wielki”. Ma w swoim dorobku m.in. trylogię jasnogórską: „Przeor Kordecki”, „Opowieść jasnogórska”, „Blizny”. Swojej pracy parlamentarnej poświęcił książki: „Prosto z Sejmu”, „Prosto i jasno z Senatu” i „Widziane z Senatu” (2010).

W Sejmie III kadencji pracował w Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W Senacie VII kadencji pracował w tych samych komisjach oraz w Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci.