Narzędzia:
Zdzisław Pupa

Zdzisław Pupa

  • Okręg wyborczy nr 55
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:

Poseł III kadencji

 

Urodził się 11 kwietnia 1960 r. w Górze Ropczyckiej.

W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął jako mechanik w 1981 r. w Cukrowni „Ropczyce” w Ropczycach. W 1983 r. zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego w Górze Ropczyckiej. W latach 1985–89 był kierownikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sędziszowie Małopolskim, a następnie, przez 3 lata, prowadził własną działalność handlową w Ropczycach. Od 1992 do 1997 r. pracował w oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od 2003 r. zajmował się marketingiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Sanitarnych PREIS w Rzeszowie, a następnie w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Eko-Top w Rzeszowie. W latach 2006–07 był zastępcą dyrektora Oddziału Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Od 2011 do 2012 r. był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, a następnie, do 2013 r., pracował w Urzędzie Miasta Dębica.

W latach 2002–07 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W latach 1996–99 był prezesem Rzeszowskiej Izby Rolniczej.

Jest działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w latach 1995–2000 przewodniczył strukturom wojewódzkim związku na Podkarpaciu.

W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i członkiem Komisji Kontroli Państwowej. W Senacie VII kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Środowiska, zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, był też członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W VIII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.