Narzędzia:
Zdzisław Pupa

Zdzisław Pupa

  • Okręg wyborczy nr 55
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:

Wybrany w wyborach uzupełniajacych  8.09.2013 r.

Poseł III kadencji, senator VII kadencji
Urodził się 11 kwietnia 1960 r. w Górze Ropczyckiej.
W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Pracę zawodową rozpoczął jako mechanik w 1981 r. w Cukrowni „Ropczyce” w Ropczycach. W 1983 r. zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego w Górze Ropczyckiej. W latach 1985–1989 był kierownikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sędziszowie Małopolskim, a następnie, przez trzy lata, prowadził własną działalność handlową w Ropczycach. Od 1992 do 1997 r. pracował w oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od 2003 r. zajmował się marketingiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Sanitarnych PREIS w Rzeszowie, a następnie w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Eko-Top w Rzeszowie. W latach 2006–2007 był zastępcą dyrektora Oddziału Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Od 2011 do 2012 r. był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, a następnie, do 2013 r., pracował w Urzędzie Miasta Dębica.
W latach 2002–2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i członkiem Komisji Kontroli Państwowej.
W Senacie VII kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Środowiska, zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, był też członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Należy do Stowarzyszenia Morskiego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W latach 1996–1999 był prezesem Rzeszowskiej Izby Rolniczej.
Jest działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w latach 1995–2000 przewodniczył strukturom wojewódzkim związku na Podkarpaciu.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości.
Jest żonaty, ma troje dzieci