Narzędzia:
Grzegorz Czelej

Grzegorz Czelej

  • Okręg wyborczy nr 15
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.grzegorzczelej.pl
Był wicemarszałkiem Senatu IX kadencji do 20 kwietnia 2017 r.

Urodził się 14 października 1964 r. w Kraśniku.

W 1990 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Lublinie, a w 1999 r. – studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, organizowane przez Politechnikę Lubelską we współpracy z University of Illinois. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

W 1992 r. założył medyczne „Wydawnictwo Czelej” w Lublinie. W okresie 1999–2008 pełnił funkcję prezesa zarządu tego wydawnictwa.

W latach 2006–07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Lublin.

Otrzymał wiele prestiżowych nagród z zakresu zarządzania.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych. W VIII kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Ustawodawczej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.