Narzędzia:
Stanisław Gogacz

Stanisław Gogacz

  • Okręg wyborczy nr 14
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawgogacz.pl

Urodził się 1 listopada 1959 r. w Gniewoszowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1985–90 uczestniczył w kursie doktoranckim (sekcja socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu.

W okresie 1992–93 był doradcą ds. społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka. W latach 1995–97 pracował w dziale sprzedaży i marketingu Telekom Puchaczów SA, z siedzibą w Łęcznej, spółce wchodzącej w skład grupy Netia.

W okresie 2002–06 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, dwukrotnie (2002–03, 2005–06) pełnił funkcję wicemarszałka tego województwa.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”, Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W VII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. W VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.