Narzędzia:
Stanisław Gogacz

Stanisław Gogacz

  • okręg wyborczy nr 14, Lublin
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawgogacz.pl

Senator IV, VII, VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 1 listopada 1959 r. w Gniewoszowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1985-90 uczestniczył w kursie doktoranckim (sekcja socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu.

W okresie 1992-93 był doradcą ds. społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka. W latach 1995-97 pracował w dziale sprzedaży i marketingu Telekom Puchaczów SA, z siedzibą w Łęcznej, spółce wchodzącej w skład grupy Netia.

W okresie 2002-06 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, dwukrotnie (2002-03, 2005-06) pełnił funkcję wicemarszałka tego województwa.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. W VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W Senacie IX kadencji przewodniczył Komisji Ustawodawczej. W Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”, Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej,

- członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro senatorskie

ul. Franciszka Wilczyńskiego 4m, 21-400 Łuków, tel. 509 714 966
czynne:
poniedziałek, środa, czwartek 8.30-15.00 oraz umówione spotkania

Filia
ul. Kościuszki 10A, 24-300 Opole Lubelskie
czynne:
dyżury wyznaczane

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)