Narzędzia:
Jan Dobrzyński

Jan Dobrzyński

  • Okręg wyborczy nr 60
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://senatordobrzynski.pl/

Urodził się 24 września 1958 r. w Knyszynie.

W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W latach 1976–84 był zatrudniony w Białostockich Fabrykach Mebli, a od 1984 do 1993 r. w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W okresie 1993–98 pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Białymstoku, m.in. jako kierownik eksportu. Przez 2 kadencje zasiadał w radzie nadzorczej tego przedsiębiorstwa. W okresie 2002–06 pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Jurgiela. Od 2007 r. zajmował stanowisko dyrektora Zakładu Gazowniczego Białystok, oddziału Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2011 do 2015 r. był prezesem Zarządu Spółki „Supon” w Białymstoku.

W okresie 1998–2002 był członkiem Zarządu Miasta Białegostoku, w latach 1998–2006 radnym Rady Miasta Białegostoku. W okresie 2006–07 sprawował urząd wojewody podlaskiego.

Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”, w latach 1993–95 był członkiem Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

W Senacie VII kadencji pracował w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Zarządu Okręgowego tej partii w Białymstoku.