Narzędzia:
Michał Wojtczak

Michał Wojtczak

  • Okręg wyborczy nr 12
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.wojtczak.info

Poseł III kadencji, senator VI i VII kadencji

Urodził się 19 marca 1954 r. w Toruniu.

W 1978 r. ukończył pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1978–1991 pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK. Od 2000 do 2001 r. zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2002–2003 był prezesem zarządu spółki BWB w Toruniu, a od 2003 do 2004 r. – dyrektorem oddziału spółki Dozorbud w Legnicy. W latach 2004–2005 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". W latach 1981–1989 był wydawcą prasy podziemnej i członkiem władz regionalnych związku w Toruniu. Od 1989 do 1990 r. zasiadał w Prezydium Zarządu Regionalnego w Toruniu, w okresie 1991–1998 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu. W latach 1990–1998 był członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W okresie 1993–2000 brał udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Jest przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu i wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej.

W Sejmie III kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Był członkiem Komisji Integracji Europejskiej i wchodził w skład delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Środków Przekazu. W VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W latach 1996–2001 należał do Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej "Solidarność". Następnie, w okresie 2001–2002, do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego – Ruch Nowej Polski. Obecnie należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego tej partii.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 12 – powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński i wąbrzeski oraz miasto na prawach powiatu Grudziądz.