Narzędzia:
Alicja Chybicka

Alicja Chybicka

  • okręg wyborczy nr 7, Wrocław
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://alicjachybicka.pl

Senator VIII i X kadencji.

Poseł na Sejm VIII kadencji.

 

Urodziła się 10 maja 1951 r. w Wałbrzychu.

W 1975 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1979 r. uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1982 r. - II stopnia z pediatrii. Zdobyła także specjalizację z hematologii i onkologii dziecięcej (2002), opieki paliatywnej (2004), transplantologii klinicznej (2004) i immunologii klinicznej (2004). W 1979 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 1994 r. - doktora habilitowanego. W 1999 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2003 r. - profesora zwyczajnego.

Od 1975 r. jest związana jako lekarz i wykładowca z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Pracowała w Klinice Pediatrii Ogólnej oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (dawniej Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci). Od 2000 r. jest kierownikiem Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Zasiada w radach Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jest członkinią rad kilku fundacji pomagających chorym dzieciom.

W Senacie VIII kadencji była wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącą Komisji Środowiska,

- wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Bezpartyjna.

 

Biuro senatorskie

ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, tel. 605 585 746
czynne:
poniedziałek-piątek 10.00-15.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Pracownicy i współpracownicy