Narzędzia:
Jarosław Duda

Jarosław Duda

  • Okręg wyborczy nr 6
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:

Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 29 kwietnia 1964 r. we Wrocławiu.

W 1990 r. ukończył socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1995 r. odbył też studia podyplomowe w Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

W latach 1991–1993 pracował jako nauczyciel w Lotniczych Zakładach Naukowych. W okresie 1993–1998 był dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a w 1999 r. – dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W 1997 r. sprawował funkcję pełnomocnika wojewody wrocławskiego ds. pomocy społecznej powodzianom. Od 1999 do 2001 r. był wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. W okresie 2001–2004 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Od 2007 r. jest wiceministrem pracy i polityki społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W latach 1999–2004 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w okresie 2002–2004 był jego wiceprzewodniczącym.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia, a w V kadencji – zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. W Senacie VII kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 6 – powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.