Narzędzia:
Wiesław Kilian

Wiesław Kilian

  • Mandat wygasł 15.03.2019 r.
  • Okręg wyborczy nr 4
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:

Poseł V i VI kadencji

Zmarł 15 marca 2019 r.

Urodził się 25 lipca 1952 r. w Ząbkowicach Śląskich.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych XX w. pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Od 1981 do 1983 r. był zatrudniony na stanowisku kierownika szpitala w Lądku-Zdroju, a w okresie 1984–98 – kierownika Rejonu Obsługi Mieszkańców Wrocław-Stare Miasto. Od 1998 do 2001 r. zajmował stanowisko dyrektora w spółce „Centrum” we Wrocławiu. Pracował także jako kierownik działu w Urzędzie Miasta Wrocławia (2003–05, 2005–07).

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego Rady Miasta Wrocławia, od 2001 do 2002 r. zasiadał w Zarządzie Miasta Wrocławia.

Należał do NSZZ „Solidarność”.

W Sejmie V kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W Sejmie VI kadencji był członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP.

Zespoły parlamentarne


Zespoły senackie