Narzędzia:
Dorota Czudowska

Dorota Czudowska

  • Okręg wyborczy nr 3
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://senatorczudowska.pl

Urodziła się 2 lutego 1953 r. w Żarach.

Ukończyła szkoły w Nowych Czaplach i Żarach, a w 1981 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1985 r. uzyskała I stopień, a w 1991 r. – II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Zdobyła także specjalizację z chemioterapii (2002 r.) i onkologii klinicznej (2004 r.).

Pracowała jako lekarz w różnych placówkach służby zdrowia w Legnicy. Była m.in. zastępcą ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (1986–88), pełniła funkcję kierownika Międzyzakładowej Poradni Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1983–88). W latach 1989–92 organizowała Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy, którego jest dyrektorem; pracuje takżejako lekarz w Poradni Onkologicznej tego ośrodka. Specjalizuje się w profilaktyce chorób nowotworowych, zwłaszcza raka piersi.

W latach 2006–11 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Pełni funkcję prezesa Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA oraz Fundacji Pawła Jurosa. Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jest członkinią kapituły Bractwa Henryka Pobożnego.

Od 1981 r. jest członkinią NSZZ „Solidarność”.

W Senacie IV kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. W VIII kadencji była zastępczynią przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz członkinią Komisji Zdrowia.

Od 2005 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości.