Narzędzia:
Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

  • Okręg wyborczy nr 100
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.zientarski.pl

Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. zdał egzaminy sędziowski i radcowski, a w 1981 r. – adwokacki. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Do 2010 r. wykonywał zawód adwokata. Był też członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. Szkolił aplikantów adwokackich z zakresu prawa konstytucyjnego i spadkowego. W latach 2007–15 reprezentował Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest autorem wielu publikacji i inicjatorem konferencji z dziedziny prawa konstytucyjnego.

W latach osiemdziesiątych XX w. był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W 2006 r. IPN nadał mu status osoby pokrzywdzonej.

Od 1975 r. angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych.

Był założycielem, a w latach 1988–93 – wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska – Stany Zjednoczone Ameryki. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia im. ks. Kardynała Ignacego Jeża. Należy do Stowarzyszenia Lions Club Koszalin, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Klubu Inteligencji Katolickiej.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji przewodniczył Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Ustawodawczej. Był też członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W Senacie VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.