Narzędzia:
Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

  • Okręg wyborczy nr 100
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.zientarski.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. W 1977 r. zdał egzamin sędziowski, a w 1981 r. – adwokacki. Złożył też egzamin radcowski

W latach 1990–2010 prowadził własną kancelarię adwokacką. Był też członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. Szkolił aplikantów adwokackich z zakresu prawa konstytucyjnego i spadkowego.

W latach osiemdziesiątych był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych.

W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego prezesem był do 2000 r. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. Był założycielem, a w latach 1988–1993 – wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska – Stany Zjednoczone Ameryki. Jest prezesem Stowarzyszenia im. księdza kardynała Ignacego Jeża, członkiem Stowarzyszenia Lions Club Koszalin, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Klubu Inteligencji Katolickiej.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji przewodniczył Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Ustawodawczej i Podkomisji ds. Zmiany Konstytucji. Był też członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 100 – powiaty: koszaliński, sławieński i szczecinecki oraz miasto na prawach powiatu Koszalin.

Zespoły parlamentarne


Zespoły senackie