Narzędzia:
Grażyna Sztark

Grażyna Sztark

  • Okręg wyborczy nr 99
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:

Wicemarszałek Senatu VII kadencji

 

Urodziła się 17 grudnia 1954 r. w Czaplinku.

W 2000 r. ukończyła wyższe studia zawodowe w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie (specjalizacja: administracja).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 r. W latach 1991–92 pracowała w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na stanowisku inspektora ds. cudzoziemców.

W okresie 2011–15 reprezentowała Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W latach 1990–94 była radną Rady Miasta Białogardu, a w okresie 2002–06 – Rady Powiatu Białogardzkiego. Dwukrotnie (1998–2002, 2006–07) sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W 1998 r. pełniła funkcję wojewody koszalińskiego.

Działała w NSZZ „Solidarność” od początku istnienia związku, także w podziemnych strukturach na Pomorzu Środkowym. Za swoją działalność była wielokrotnie aresztowana i skazywana. Do 1998 r. przewodniczyła Zarządowi Regionu Koszalińskiego NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. Współtworzyła Komitet Obywatelski „Solidarność”.

W Senacie VII kadencji była członkinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej. Pełniła też funkcję sekretarza Senatu. W VIII kadencji pracowała w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Ustawodawczej.

Należy do Platformy Obywatelskiej, zasiada w Radzie Krajowej.