Narzędzia:
Witold Sitarz

Witold Sitarz

  • Okręg wyborczy nr 96
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://witoldsitarz.pl

Poseł VI kadencji

Urodził się 12 sierpnia 1945 r. w Budach.

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej, a w 1973 r. – na Wydziale Elektrycznym tej uczelni. W 1982 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w 1992 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1968–1993 pracował w Zakładach Automatyki Przemysłowej MERA-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim, zajmując stanowiska od stażysty do prezesa. Od 1976 do 1979 r. pracował w Energoinvest Sarajevo w Jugosławii. W latach 1993–1994 był inspektorem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, a w okresie 1994–2007 – zastępcą dyrektora Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu.

Jest czynnym pilotem i instruktorem szybowcowym w Aeroklubie Ostrowskim, w latach 1990–2007 pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa tego aeroklubu. Od 2005 do 2007 r. był prezesem Fundacji Rozwoju Lotnictwa Wielkopolska Południowa. Należy do Aeroklubu Polskiego. Jest członkiem Krajowego Forum Spółek Wodnych.

W okresie 1980–1981 był członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”.

W latach 2006–2007 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej Kalisza.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej, Radzie Regionu i Zarządzie Powiatu tej partii.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 96 – powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski oraz miasto na prawach powiatu Kalisz.