Narzędzia:
Marian Poślednik

Marian Poślednik

  • Okręg wyborczy nr 94
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.marianposlednik.pl

Poseł III kadencji

 

Urodził się 2 sierpnia 1959 r. w Pasierbach.
W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu.
W latach 1986–90 pracował w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach. Od 2002 r. jest przewodniczącym Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, a od 2009 r. – prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”.
Od 1990 do 2002 r. sprawował mandat radnego Rady Gminy Pępowo, w latach 2001–02 był przewodniczącym rady tej gminy. Od 1990 do 1998 r. był wójtem tej gminy. W okresie 2002–11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Jest prezesem Fundacji „Gościnna Wielkopolska”, członkiem Centrum Rozwoju Gminy Pępowo oraz Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego Ziemi Pępowskiej.
W Sejmie III kadencji był członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracował również w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych. W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.
Należy do Platformy Obywatelskiej RP.
Żonaty, ma jedno dziecko.