Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) dotyczące jednej ze spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych funkcjonariuszy CBA.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie działalności przedsiębiorstw oferujących umowy tak zwanej odwróconej hipoteki.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiedź) w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do pełniącej obowiązki prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pana Mariana S.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie centrum reumatologii im. gen. J. Ziętka w Ustroniu (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wsparcia działań umożliwiających sfinansowanie rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka ze środków unijnych pozostających w dyspozycji urzędów marszałkowskich oraz uwzględnienia znaczenia wymienionej linii w planach transportowych województw (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie dokończenia prac związanych z drogą ekspresową S69 Bielsko-Biała – Żywiec (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie drogi wojewódzkiej DW938 na odcinku Cieszyn – Pawłowice (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie nadmiernego obciążenia drogi wojewódzkiej DW938 ruchem kołowym samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t (głównie samochodów typu TIR) na odcinku pomiędzy Cieszynem a Pawłowicami (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zagadnień związanych z pracami nad zmianą ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających w związku z wprowadzeniem pakietu CRDIV/CRR (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przymusowego regularnego wykaszania nieruchomości gruntowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie kanału Bajerka w gminie Skoczów (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wydłużenia okresu polowań na gęsi (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie parku krajobrazowego w gminie Jeleśnia (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie polityki Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy refundacyjnej (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).