Narzędzia:

Oświadczenia

  • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim (odpowiedź, odpowiedź 2).

  • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie spółki z o.o. Securos Ius (odpowiedź).

  • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie spółki z o.o. Securos Ius (odpowiedź).

  • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o interwencję (odpowiedź).

  • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego z prośbą o interwencję (odpowiedź).

  • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów okulistycznego szpitala Sensor (odpowiedź, odpowiedź 2).

  • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie projektów Rady dotyczących miasta Lwów oraz Ukrainy (odpowiedź).

  • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie obecnie obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r. nr 80, poz. 526, ze zmianami) (odpowiedź).

  • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów klinik onkologicznych (odpowiedź, odpowiedź 2).