Narzędzia:

Oświadczenia

  • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie orędzia po konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy” (odpowiedź).

  • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie orędzia do ministra sprawiedliwości (odpowiedź).

  • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kupców prowadzących działalność handlową w pawilonach znajdujących się w przejściu podziemnym Dworca Centralnego w Warszawie (odpowiedź).

  • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie opłat jakie ponoszą  kombatanci za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (odpowiedź).