Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do senatorów dziewiątej kadencji Senatu

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji  (odpowiedźw sprawie Przystanku Woodstock.

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kampanii „Kolej na Ewę” (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie posiedzeń Rady Ministrów poza jej warszawską siedzibą (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie rezultatów pierwszych miesięcy eksploatacji pociągów Pendolino (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie węzła Marsa w Warszawie (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w tak zwanej sprawie prof. Bogdana Chazana (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie zabezpieczenia meczu o Pucharu Polski (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie Światowych Dni Młodzieży (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie sprawdzenia, czy struktury administracji odpowiedzialne za nadzór właścicielski nad PKP Cargo skutecznie mogą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z nieprzemyślanymi zmianami organizacyjnymi w spółce (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie PKP Cargo SA (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie funkcjonariuszy Staży Miejskiej (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie zakupów taboru kolejowego (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie zbadania procesów inwestycyjnych na kolei (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie zlecenia sprawdzenia postępowania jednostek odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad PKP Cargo SA (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie rezultatów pierwszych tygodni eksploatacji pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie udziału pracowników w prywatyzacji PLL „Lot” SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie uwolnienia misjonarza Mateusza Dziedzica (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu uwolnienie polskiego misjonarza, księdza Mateusza Dziedzica (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie odprawy wypłaconej Marii Wasiak (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie odprawy związanej z odejściem ze spółki PKP SA (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prezentacji spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie aplikacji prawniczej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie nakładów finansowych przyznawanych na szkolnictwo wyższe (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie inicjatywy współpracy międzygminnej pod nazwą „Związek Gmin Krynicko-Popradzkich” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sztuki „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez urzędy skarbowe (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie planów poszerzenia zakresu kompetencji poszczególnych spółek kolejowych działających na terenie naszego kraju (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie biogazowni rolniczych (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie różnicy zdań między premierem Januszem Piechocińskim a kierownictwem PKP Intercity w zakresie kontraktu na zakup pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie kradzieży elementów wytworzonych z metali szlachetnych.

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w parabankach (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie międzynarodowego projektu budowy magistrali kolejowej (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie procedur związanych z udostępnianiem pacjentom ich kartotek z historią leczenia w sytuacji gdy przenoszone są siedziby przychodni bądź przychodnie są reorganizowane (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie usprawnienia zarządzania szkolnictwem wyższym (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie zajęć wychowania fizycznego (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wspierania małych i średnich przedsiębiorców (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia przypadków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i środków odurzających (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie sto sześćdziesiątej rocznicy urodzin Jana Sygańskiego oraz dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Ireny Styczyńskiej.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie Roku Powstania Styczniowego.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie spółki Przewozy Regionalne (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w systemie emerytalnym (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gazu łupkowego (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie inwestycji kolejowych w Małopolsce (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wykorzystania metody pre-paid przy sprzedaży energii gospodarstwom domowym (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie popularyzacji profesora Stefana Bryły (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zwiększonej aktywności uchodźców z różnych państw na granicach naszego kraju (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Rzeczypospolitej w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pomocy finansowej na zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom I na ciągu linii E20 Kunowice – Warszawa (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie odpowiedzi pana Macieja Laska na oświadczenie senatorskie dotyczące zakresu badań i ekspertyz, którymi posługiwała się komisja rządowa badająca katastrofę smoleńską.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez PKP PLK SA (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki  w  sprawie spowolnienia gospodarczego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wykorzystania specjalistycznego sprzętu medycznego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie oświaty polonijnej (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie migracji zarobkowej obywateli polskich na terenie UE (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasobności i poziomu życia polskich rodzin (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w związku z Rokiem Powstania Styczniowego.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu z okazji Roku Powstania Styczniowego.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do marszałka województwa mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ratownictwa kolejowego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie służb mundurowych (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska  w sprawie barszczu  Sosnowskiego (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów  w sprawie kredytów (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  w sprawie wdrażania dyrektyw unijnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie preparatu Keppra (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie produkcji mleka w Polsce (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie proces cyfryzacji telewizji na terenach górskich (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie cyfryzacji systemu radiowego w Polsce (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stabilności finansowej polskich gospodarstw domowych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie programu powszechnej prywatyzacji (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie losów drugiej dyktatury w okresie Powstania Styczniowego.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie działań Senatu upamiętniających generała Emila Fieldorfa „Nila”.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zbywania mieszkań zakładowych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie realizacji przepisów o zbywaniu mieszkań zakładowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kolei (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku ze sto pięćdziesiątą rocznicą powstania styczniowego.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie konferencji "Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei" (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie wspierania rozwoju sześciu najuboższych podregionów w Polsce (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie powiatowych urzędów pracy (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie raportu za rok 2012 sporządzonego przez rzecznika ubezpieczonych (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku VAT od przekazanych w formie darowizny produktów żywnościowych (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie PKP (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezrobocia ludzi młodych (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie gminy Limanowa (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie raportu "Konkurencyjny rynek telekomunikacji - zablokowany potencjał" przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha (odpowiedź, odpowiedź 2)

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie projektu "Zielone Schroniska" (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planów resortu transportu odnoszących się do Polskich Kolei Linowych (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opublikowania w internecie zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie transportu intermodalnego w Polsce (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy obwodnicy miasta Grybów (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dostępu mieszkańców powiatu limanowskiego do bieżącej wody pitnej (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza oraz budowy trasy łączącej oba miasta z przejściem granicznym w Muszynce (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złej oceny kondycji przedsiębiorstw działających w nadzorowanych przez Ministerstwo branżach (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wprowadzania na terenie kraju inteligentnych systemów transportowych  (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie potrzeby stworzenia programu ochrony zdrowia osób starszych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie informacji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu kolejowego na terenie Polski (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie algorytmu podziału subwencji oświatowej naliczanej na jednego ucznia, przekazywanej przez rząd Rzeczypospolitej, przez ministra finansów, do gmin, powiatów, miast (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zasad przewozów wykonywanych przez przewoźników rosyjskich i polskich (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wyboru nowego zarządu PKP (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ratowania sprawności systemu transportowego państwa (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dzielenia Polskich Kolei Państwowych i doprowadzenia do połączenia Polskich Linii Kolejowych SA z TK Telekom (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie propozycji poprawek do projektu budżetu przesądzających o tym, że środki przeznaczone na wspieranie Polonii i Polaków za granicą zostaną przeniesione z budżetu Senatu do zasobów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udziału operatorów w multipleksie(odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora bankowego (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polskiej reprezentacji piłkarskiej (odpowiedź).