Narzędzia:

Oświadczenia

  • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prac nad projektem zmiany ustawy – Prawo łowieckie (odpowiedź).
  • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim (odpowiedź, odpowiedź 2).

  • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zakazu polowania na zające (odpowiedź, odpowiedź 2).

  • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wysokości opłat za szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego (odpowiedź).

  • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie komisji oceniających prawidłowość odstrzału (odpowiedź).