Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie łamania prawa w grupie kapitałowej PGE GiEK SA (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie cyberbezpieczeństwa (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kontroli i nadzoru nad przejściami granicznymi z Ukrainą (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony terytorium kraju (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie inwestycji związanych z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie nowego dowodu osobistego (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie elastycznej linii kredytowej (FCL) (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie strat ludzkich i materialnych obywateli RP oraz Państwa Polskiego w latach 1939–1956 wynikłych z celowych działań ZSRR (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wyposażania sił zbrojnych w sprzęt wojskowy (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie misji pokojowych Polskich Sił Zbrojnych (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania służb specjalnych (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa zarządu Polskiego Radia SA (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań interwencyjnych w sprawie mobbingu, który może występować w Programie 2 Polskiego Radia.

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wyposażenia i przygotowania służb i instytucji odpowiedzialnych za rozpoznanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leczenia octanem uliprystalu (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie prób przejęcia instytucji gospodarczych i finansowych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał rosyjski (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie mobbingu i molestowania seksualnego w polskiej armii (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie dyslokacji sił zbrojnych oraz reaktywacji starych baz wojskowych Federacji Rosyjskiej w okolicach granic z krajami NATO oraz Finlandii (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wojsk radioelektronicznych (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie realizacji budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie finansowania programu samolotu wielozadaniowego F-16 (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie realizacji Traktatu o otwartych przestworzach (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie zagrożenia narkotykowego w Siłach Zbrojnych (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie sprzedaży sprzętu wojskowego Federacji Rosyjskiej (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie resocjalizacji więźniów (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie likwidacji jednostek wojskowych (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie dziennikarzy i dyplomatów z Rosji i Białorusi w Polsce (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony przeciwpancernej (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie relacji ekonomicznych z Ukrainą (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie broni precyzyjnego rażenia powietrze-ziemia (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony przeciwpancernej (odpowiedź w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych).
 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Obrony Cywilnej Kraju (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie spadku oficjalnych aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Odpowiedź udzielona w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie epidemii wirusa Ebola (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie badania brzozy (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezydent miasta Łodzi w sprawie zwolnienia z pracy aktora Marka Cichuckiego (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie produkcji wieprzowiny.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź)

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wykorzystania programów PRISM, Tempora, XKeyscore i innych pozwalających na monitorowanie i przekazywanie drogą elektroniczną, telekomunikacyjną danych obywateli Unii Europejskiej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wydatków na onkologię (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie inwestycji w infrastrukturę drogową (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zadłużenia kraju (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zastosowania w leczeniu maści rtęciowej produkowanej przez zakłady Polfa (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie tranzytu przez terytorium Polski (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie właściciela gospodarstwa rolnego, który w wyniku niejasności spraw rodzinno-majątkowych i związanych z tym sporów otrzymał decyzję dotyczącą zwrotu otrzymanych płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie różnicy zdań między premierem Januszem Piechocińskim a kierownictwem PKP Intercity w zakresie kontraktu na zakup pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie przemocy w szkołach (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wrogich działań rządu Federacji Rosyjskiej wobec sąsiadów (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r. (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zakazu importu mięsa w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie chorób nowotworowych (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie leczenia pacjentów w komorach hiperbarycznych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w parabankach (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki medycznej (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zamiaru ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji w zakresie odnowy zabytków i przywrócenia świetności zespołom zabytkowym oraz odnowy dzieł sztuki (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie liczby postępowań i zarzutów prokuratorskich postawionych w latach 2005–2013 wobec ministrów i podsekretarzy stanu, dyrektorów departamentów poszczególnych resortów, urzędników państwowych wysokiego szczebla, osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach państwowych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie remontu sprzętu wojskowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ratownictwa medycznego (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie korzystania z systemu Windows XP w instytucjach rządowych oraz publicznych po 8 kwietnia 2014 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczącej akcji spółki Nova Kreditna banka Maribor d.d. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie gabinetów politycznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu PROW na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wytwórców tradycyjnych wędlin i mięs (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lotnictwa bojowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wysłania kontyngentu, grupy żołnierzy Wojska Polskiego do Republiki Środkowoafrykańskiej (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy FATCA (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów dotyczące pomocy w sprawie obiektywnego wyjaśnienia incydentu lotniczego nr 72/13, który miał miejsce 19 stycznia 2013 r. (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie marynarki wojennej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o pasażerskich przewozach środkami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie samolotów transportowych.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapytań o dane telekomunikacyjne (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby postępowań i zarzutów prokuratorskich postawionych w latach 2005–2013 wobec ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, dyrektorów departamentów poszczególnych resortów, urzędników państwowych wysokiego szczebla, osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania tak zwanej tarczy antykorupcyjnej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za przejazd drogami krajowymi (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych zasad polityki transportowej Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pomocy pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4, odpowiedź 5).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie systemu CEPiK (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji w zakresie odnowy zabytków i przywrócenia świetności zespołom zabytkowym oraz odnowy dzieł sztuki (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie członków Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postanowienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Marianny R. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jak nowelizowana ustawa budżetowa na rok 2013 wpłynie na finanse samorządów gmin, powiatów oraz województw w zakresie dochodów (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie urządzenia do pomiaru prędkości (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie terminu zakończenia obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o ogłoszonym przez ministra gospodarki naborze na stanowisko prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie w czerwcu 2013 r. (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni, Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce, Centralnej Pompowni „Bolko” w Bytomiu oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych opłat celnych, które mają obowiązywać w Federacji Rosyjskiej (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących przydzielania przez resort środowiska koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy i gazu z łupków (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli NIK w resorcie obrony narodowej oraz podległych resortowi jednostkach budżetowych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do burmistrza miasta i gminy Rzgów oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta i gminy Rzgów w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie spółki Elewarr.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Zagranicznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Obrony Narodowej (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadcMzenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie  udzielenia informacji w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EurRoPol Gazem a Gazpromem (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie informacji o zasadach, na jakich w 2014 r. następuje podział środków z opłat abonamentowych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ustawy o finansowaniu mediów publicznych (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji o ocenie funkcjonowania Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie działań merytorycznych, a także bilansu finansowego instytucji (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stanowiska, oceny oraz opinii Komisji Nadzoru Finansowego na temat proponowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 czerwca 2013 r. trzech wariantów zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wdrożenia dyrektyw UE (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazania należnych Polsce ziem od Republiki Czeskiej (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wpływów ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia podwyższonej stawki podatku VAT od niektórych urządzeń i produktów medycznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu leków przez szpitale (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016” (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o szkoleniach, wykładach, konferencjach odbytych na terytorium Federacji Rosyjskiej odnoszących się do instytucji podległych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji publicznych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy dostępu do akt sądowych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów likwidacji Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mafii paliwowej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących przekazywania przez firmy prywatne, osoby fizyczne i inne darowizn i dotacji dla instytucji i resortów państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie programu „Inwestycje polskie” (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie memorandum między EuRoPol Gazem a Gazpromem (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postępu prac legislacyjnych związanych z ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wirtualnych walut (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie Elektrowni Ostrołęka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie ubezpieczenia firm prowadzących usługi turystyczne (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej ze szkół z województwa mazowieckiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych  (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie uboju rytualnego.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie stosowania przez prokuraturę przesłuchiwania świadków i podejrzanych w godzinach nocnych, to jest w godzinach pomiędzy 19.00 a 6.00 (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie stosowania przez prokuraturę przesłuchiwania świadków i podejrzanych w godzinach nocnych, to jest w godzinach pomiędzy 19.00 a 6.00.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przez polskie instytucje i służby, takie jak Policja, ABW i inne, przesłuchiwania świadków i podejrzanych w godzinach nocnych, to jest w godzinach pomiędzy 19.00 a 6.00 (odpowiedź, odpowiedź2).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia drogowe osób objętych immunitetami (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie używania w Polsce osobistych pomp insulinowych w terapii cukrzycy  (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy autostrad, dróg i stadionów w Polsce  (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie sytuacji panującej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wydatków dokonywanych ze środków publicznych na promocję polskich polityków z koalicji rządzącej i polskiej polityki rządowej w mediach lokalnych, krajowych i zagranicznych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kar finansowych, jakich domaga się od Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem do prawa polskiego dyrektyw telekomunikacyjnych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie narastającego procederu drenażu naszego kapitału przez właścicieli polskich banków córek i przesyłania go poza granicę Polski do banków matek (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odszkodowań, jakie są wypłacane rodzinom polskich żołnierzy, którzy zginęli lub utracili zdrowie podczas pełnienia służby wojskowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji kopani soli w Bochni (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania administracyjnego dotyczącego zabezpieczenia osuwiska przy potoku Trzonia w miejscowości Łapczyca w gminie Bochnia (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy grzebowiska i spalarni dla zwierząt przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej reformy szkolnictwa, która ma na celu ograniczenie liczby godzin lekcyjnych przedmiotów humanistycznych, w tym historii (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Wieliczce (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacja sądu w Bochni (odpowiedź).