Narzędzia:

Oświadczenia

  • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, w jaki sposób rząd RP włącza się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (odpowiedź).
  • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie budynku użytkowanego przez Muzeum Ziemi PAN (odpowiedź).

  • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pism interwencyjnych krakowskich projektantów (odpowiedź).

  • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie kładek dla pieszych na drodze krajowej nr 7 przed Myślenicami (odpowiedź).

  • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki, w sprawie praw autorskich do wizerunku Stadionu Narodowego (odpowiedź).

  • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie nowego gmachu ambasady polskiej w Berlinie (odpowiedź).

  • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie rozszerzenia listy grup twórców odznaczanych medalem Gloria Artis (odpowiedź).